Ehjät asbestimateriaalit eivät aiheuta vaaraa terveydelle. Ainoastaan rikkoutuneet materiaalit voivat levittää asbestipölyä sisäilmaan.

Joten missä on vaara?

Myös asbestimateriaaleja käsiteltäessä (esim. rakenteita korjattaessa) leviää ilmaan asbestikuituja, jolloin niiden hengittäminen aiheuttaa terveysvaaran.

Asbestipöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Pöly ei myöskään ärsytä hengittäessä hengitysteitä.

Pitkäaikainen asbestikuitujen hengittäminen saattaa aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Hengitettäessä asbestipöly kulkeutuu keuhkoihin, jolloin voi altistua vakaville sairauksille.

Asbestipölyn on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää, asbestoosia, mesotelioomaa eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää ja keuhkopussin sairauksia.

Asbestia käytettiin paljon 1960–70 luvun vaihteessa esim. putkien lämmöneristysmassoissa, seinä- ja kattolevyissä, lattialaatoissa ja tasoitteissa. Asbestia käytettiin rakennuksissa jo 1920 luvulta alkaen aina vuoteen 1990. Asbestin käyttö Suomessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Miten tämä voidaan estää?

Jos haluat selvittää, onko rakennuksessasi asbestia, on viisasta teettää asbestikartoitus siihen luvan saaneella ammattilaisella, sillä asbesti on todella vaarallista ainetta, joten tämän asian kanssa ei kannata leikkiä.

Kiinteistön omistajan on aina selvitettävä, onko kiinteistössä asbestia ennen mahdollisia purku- tai korjaustöitä. Kun asbestin poistotyö aloitetaan, pitää kaikkien työntekijöiden suojautua asianmukaisilla varusteilla ja korjattava paikka oltava eristettynä riittävän hyvin, etteivät muut ihmiset altistu vaaralliselle asbestipölylle.